PDA

View Full Version : Sự kiện  1. Sự Kiện Chung Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Chí Tôn
  2. Sự Kiện Chung Đua Top Thử nghiệm máy chủ Chí Tôn
  3. Sự Kiện Chung Tổng kết Đua Alphatest máy chủ Chí Tôn
  4. Tổng Kết Tổng kết đua TOP 5 ngày
  5. Sự Kiện Chung Đua Top Test Máy chủ Mới LORENCIA
  6. Sự Kiện Chung Đua Top Open Máy chủ Mới LORENCIA Từ 13h - 14/12/2018
  7. Tổng Kết Tổng kết TOP AllPhatest máy chủ Lorencia