Để thêm sôi động cho ngày mở cửa Alpha Test này sẽ có 5 giải thưởng dành cho 5 bạn có số lần rs cao nhất trong BXH All - Cụm Máy Chủ : Quyền NăngTHÔNG TIN GIẢI THƯỞNG
TOP PHẦN THƯỞNG
1 150.000 Gcen (Tài khoản Chính )
2 100.000 Gcent (Tài khoản Chính )
3 70.000 Gcent (Tài khoản Chính )
4 50.000 Gcent (Tài khoản Chính )
5 30. 000 Gcent (Tài khoản Chính )

TOP đạt mốc RS Thêm
Các bạn đặt mốc 50 lần rs sẽ được ngay 30k tài khoản khuyến mãi

Lưu ý : TOP là k được nhận mốc này