Tên Event Sub-Server
Thời Gian
Map ( Item Rớt Đồ )
Ghi Chú
Boss Vàng
(Săn Boss)
2 - 3 0h00 , 4h00 , 8h00 , 12h00
14h00 , 16h00 , 18h00
20h00 , 22h00
Riêng Lorencia Có
BOSS Kim Long - Chiến Binh
Lorencia - Noria -
Devias - Attlan - Tarkan
Hàng ngày
Boss Kundun
(Săn Boss)
1 24h / 1 lần

Kalima 6,7
Item thần -
Item 380 - Iteam Thường

Hàng ngày
Sky Event
(Săn Boss)
2 - 3 13h05
23h05

Devias tại NPC Hoa Tiên
Săn Kundun
Item thần = Item 380-
Item Thường
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2 - 3 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ Trừ Sub 1 2h / 1 lần Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Lâu Đài Máu Trừ Sub 1 2h / 1 lần Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Dopple Trừ Sub 1 Cả ngày Exp x 2 ,
Drop Item EXL
cấp trung bình ( tỉ lệ thấp)
Hàng ngày
Bạch Long Điện Trừ Sub 1 2h / 1 lần Exp Hàng ngày
Tử Chiến Lorencia
(Săn Boss)
1 19h40
Lorencia cổn 6h
Đánh Kundun + Mesuda Hằng ngày
Binh Đoàn Thỏ Ngọc
(Săn Ngọc)
2 , 3 00h40
15h40
20h40
22h40

Lorencia tọa độ 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen Hàng ngày
Binh Đoàn Rồng Thiêng
(Săn Boss)
1 20h45

MAP : Team Death Match
Đánh Kundun + Mesuda
+ Quỷ vương
Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy
(Săn Ngọc)
Trừ Sever 1 2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngãu nhiên
Chaos và Nhẫn Phù thủy Hàng ngày
Summer Event
(Săn Ngọc)
2 , 3 08h40
11h40
14h40
18h40
Lorencia 195:108
Losttower 0
Ngọc - Zen Hàng ngày
Hit and Up Event Tất cả 11h20-14h20 Extra Point Hàng ngày
Raklion Event
(Săn Boss)
1 06h30
19h30

Raklion
NL 2.5 - Item Thường
- Item socket
Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện
(Săn Boss)
Trừ Sub 1 Cả ngày

Kanturu Remain
NL 2.5 - Item Cao Cấp - Item Thường
Hàng ngày
Happy Hour Event Tất cả 07h05
11h05
17h05
20h05
Exp + 200 - Drop + 5% Hàng ngày
X2 Exp Toàn Sever MU Tất cả Cả ngày Exp x2 T7 , Chủ Nhật
Hỗn Chiến Dungeon
(Săn Boss)
2 20h00
Dungeon 3
Săn Kun Dun + Medusa
Item cấp cap - Item thường - Item Thần
Hằng ngày
Mesuda Event
(Săn Boss)
3 - 4 19h45
Bản Đồ : Swap Place
Săn Medusa Hằng ngày
Săn Đồ 380 Cùi 2 - 3 Bản Đồ : Rakion
Bãi 1 tọa độ 168 : 185
Bãi 2 tọa độ 141 : 139
Săn Quái Iron Knight Hằng ngày