Phần thưởng TOP 48 sẽ được chuyển vào tài khoản các bạn nhé