mình là chủ guild của guild SwoArOnl , vì 1 số chuyện bận nên k thể onl game nữa
xin lỗi ae trong guild và cũng cám ơn ae trong guild đã đồng hành 1 time !!!
Thân ! Tạm biệt ae và hẹn gặp lại
A quân , Sting , Dwil và các bạn khác