THÔNG TIN ALPHA TEST - Phục Hưng

► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 25/02/2018
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 26/02/2018

► Thông Tin: Nhân Vật


Thông Tin Chú Thích
100 Reset
2.000.000.000 Zen Khởi tạo nhân vật
65.000 piont Khi lập nhân vật
1.000.000 Gcoin http://taikhoan.mudangcap.vn
► Thông Tin: Máy Xoay Chao ( đây là tỷ lệ test game ko phải tỷ lệ Open )
Cấp Độ Tỷ Lệ Xoay Đồ
10 80% ( có thể sử dụng bùa chao )
11 70% ( có thể sử dụng bùa chao )
12 65% ( có thể sử dụng bùa chao )
13~15 60% ( có thể sử dụng bùa chao )


► Thông Tin: Shop Đồ IngameNguyên Liệu MAP
Lông Vũ Shop Bar LORENCIA
Ngọc Ước Nguyện Shop Bar LORENCIA
Ngọc Hỗn Nguyên Shop Bar LORENCIA
Ngọc Tâm Linh Shop Bar LORENCIA
Box 1~5 Shop Bar LORENCIA
Sách Tuyệt Chiêu Shop Bar LORENCIA ( người hầu )

Kundun sẽ sức hiện ở ngoài thành lorecia

► Lưu Ý : Tất cả nhân vật và tài khoản trong phiên bản Aphatest đều bị xóa bỏ